Smiley report

Kontrolrapport Fest Diner

  • Fødevaresikkerhed
  • Rengøring
  • Vedligeholdelse
  • Virksomhedens egenkontrol
  • Varestandarder
  • Embelage håndtering
  • Særlige mærkninger
  • Hånstering af fødevarer

 

Der er nogle af de punkter der betyder meget for Fest Diner` produktion